to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy:

 • Ubezpieczenia dopasowane do potrzeb Twojej firmy w cenie wynegocjowanej w przetargu
 • Bezpłatna pomoc w likwidacji szkód i uzyskaniu jak najwyższych odszkodowań
 • Szeroka oferta: ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, na życie, zdrowotne
 • Oszczędność Twojego czasu: zdejmujemy z Ciebie ciężar wielu działań związanych z ochroną ubezpieczeniową
 • Już nigdy nie będziesz musiał pamiętać kiedy wygasa ochrona ubezpieczeniowa - będziemy tego pilnować za Ciebie

Jak działa

Kim jest Broker ubezpieczeniowy:

 • Broker to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy reprezentujący interesy klienta (a nie ubezpieczyciela) w działaniach związanych z zakupem i obsługą polis ubezpieczeniowych
 • Dla klientów działania brokera są bezpłatne – koszty ponoszą towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Broker działa na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
 • Pracownicy brokera mają odpowiednią wiedzę: działania brokerskie mogą wykonywać tylko osoby, które zdały egzamin brokerski, mają odpowiednie doświadczenie lub ukończyły odpowiednie uczelnie wyższe

Jak działa Broker ubezpieczeniowy:

 
 • PEŁNOMOCNICTWO01
  Ty lub odpowiednio umocowana osoba w Twojej firmie podpisuje pełnomocnictwo dla brokera do organizacji przetargu na ubezpieczenia dla Twojej firmy. Pełnomocnictwo nie obliguje Cię do podpisania umowy ubezpieczeniowej z towarzystwem rekomendowanym przez brokera i może być w każdej chwili odwołane.
 • AUDYT UBEZPIECZENIOWY02
  Q Broker przeprowadza analizę potrzeb ubezpieczeniowych Twojej firmy oraz analizuje Twoje aktualne polisy ubezpieczeniowe pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz cen. Na tej podstawie określa jakiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej potrzebuje Twoja firma i przygotowuje zapytanie do towarzystw ubezpieczeniowych
 • PRZETARG03
  Q Broker występuje w Twoim imieniu do kilku towarzystw ubezpieczeniowych z zapytaniem o ofertę na potrzebne Ci ubezpieczenia oraz negocjuje w Twoim imieniu warunki ubezpieczeń aby uzyskać jak najlepsze propozycje
 • REKOMENDACJA04
  Q Broker kompleksowo analizuje pozyskane oferty: cenę, sumy ubezpieczeniowe, zakres ubezpieczenia, wyłączenia, etc. a następnie przygotowuje rekomendację dla Ciebie (wraz z uzasadnieniem czyli porównaniem zgromadzonych ofert)
 • WYBÓR UBEZPIECZENIA05
  Wybierasz finalną ofertę, z której chcesz skorzystać oraz podpisujesz umowę ubezpieczeniową. Nie podejmujemy żadnych zobowiązań bez konsultacji z Tobą i nie podpisujemy w Twoim imieniu umów ubezpieczeniowych
 • OBSŁUGA POLISY06
  Q Broker wspiera Cię w likwidowaniu szkód ubezpieczeniowych dbając o to aby wypłacane sumy były jak najwyższe oraz realizuje zadania związane z bieżącą obsługą polis oszczędzając Twój czas (np. obsługując polisy grupowe: dołączenia, odejścia pracowników)

Przewaga Brokera nad Agentem:

BROKER DZIAŁA
W TWOIM INTERESIE

Broker jest prawnie zobligowany do tego aby porównać oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych i pomóc Ci wybrać najlepszą z nich.

Broker bezpośrednio uczestniczy w likwidacji szkód zdejmując z Ciebie ciężar przygotowania części formalności oraz dbając o to aby wypłacona suma była jak najwyższa.

AGENT DZIAŁA W INTERESIE
TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Agent nie ma obowiązku porównywania polis i wyboru najlepszej z nich. Rekomendując Ci polisę może wybrać taką, która pozwoli mu osiągnąć najlepszą prowizję od ubezpieczyciela.

Agent nie uczestniczy w likwidacji szkód. Klient zostaje sam z problemem.

Oferta

Kompleksowa oferta dostosowana zawsze do potrzeb Twojej firmy

Obsługujemy ubezpieczenia:
 • mienia od ryzyk nazwanych (w tym od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku) lub od wszystkich ryzyk
 • utraty zysku (jako komplementarne do ubezpieczeń mienia)
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej
 • techniczne (w tym sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od awarii, maszyn i urządzeń budowlanych, prac budowlano-montażowych)
 • transportowe (w tym cargo, OC przewoźnika, OC spedytora)
 • rolne
  i inne przygotowywane w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów
Obsługujemy ubezpieczenia:
 • auto-casco (AC)
 • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • assistance
Obsługujemy ubezpieczenia:
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • grupowe ubezpieczenie zdrowotne
 • grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Obsługujemy ubezpieczenia:
 • gwarancje ubezpieczeniowe
 • należności

Korzyści ze współpracy z

 • KOMPLEKSOWOŚĆ 01
  Wspieramy Cię całościowo w ochronie ubezpieczeniowej Twojej firmy
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 02
  Oszczędzamy Twój cenny czas prowadząc szereg działań związanych z ubezpieczeniami w Twoim imieniu
 • EKSPERTYZA 03
  Doradzamy Ci jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej jest optymalny w przypadku Twojego biznesu
 • OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY 04
  Dbamy o Twoje pieniądze optymalizując koszty polis oraz dbając o jak najwyższe sumy ubezpieczeniowe i wypłaty w przypadku szkód.
 • WIARYGODNOŚĆ 05
  Jesteśmy rzetelnym partnerem. Działamy w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i podlegamy jej kontroli
 • BRAK OPŁAT 06
  Nasze działania są dla Ciebie bezpłatne. Ich koszty ponoszą towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi podpiszesz umowę ubezpieczeniową

Informacje o

Najważniejsze informacje o Q Broker:

 • Jesteśmy niezależnym brokerem ubezpieczeniowym działającym w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Naszym celem jest wspieranie firm i ich właścicieli w uzyskaniu odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej po optymalnych kosztach oraz w uzyskiwaniu wysokich wypłat w przypadku likwidacji szkód ubezpieczeniowych
 • Nasz zespół składa się z osób z bogatym doświadczeniem zdobytym dzięki pracy w strukturach największych polskich ubezpieczycieli

Nasza misja:

 • Zdecydowaliśmy się na funkcjonowanie na rynku ubezpieczeniowym w MODELU BROKERSKIM bo jesteśmy silnie przekonani, że jest to model NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY I SKUTECZNY DLA FIRM potrzebujących ochrony ubezpieczeniowej
 • Jako broker jesteśmy ZAWSZE PO TWOJEJ STRONIE - wszystkie nasze rekomendacje i działania mają na celu znalezienie najlepszych rozwiązań dla Ciebie: optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, najlepszych cen, wysokich wypłat w przypadku szkód
 • Wierzymy, że tylko takie podejście pozwala na stworzenie DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI z naszymi klientami

Nasze wartości:

 • Profesjonalizm
  to absolutna podstawa. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeń. Mamy wiedzę i doświadczenie. Wykorzystujemy je aby wynegocjować dla Ciebie optymalne warunki polis
 • Wiarygodność i rzetelność
  działamy w oparciu o zapisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z ustawą jesteśmy odpowiedzialni za ewentualne błędy. Posiadamy polisę OC, która gwarantuje naszym klientom odszkodowania w przypadku ewentualnych sytuacji problemowych
 • Dbałość o klienta
  na każdym kroku kierujemy się zasadą Zawsze Po Twojej Stronie. Q Broker może istnieć tylko dzięki naszym klientom. Mamy tego pełną świadomość i dlatego troskę o naszych klientów i traktowanie ich w sposób wyjątkowy traktujemy jako element wyróżniający nas spośród konkurencji

Skontaktuj się z nami

Przed wysłaniem nam swoich danych, zapoznaj się z Polityką Prywatności, w której znajdziesz informacje o administratorze Twoich danych osobowych, Twoich prawach, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane, przez jaki okres, kim są odbiorcy Twoich danych oraz wszelkie inne informacje, które dotyczą ochrony Twoich danych osobowych.

Dane firmy

 • Siedziba:
  Q Broker Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 16/4
  00-680 Warszawa

  tel.: +48 533 868 335
 • Biuro Warszawa:
  ul. Konduktorska 4/34
  00-775 Warszawa
  e-mail: biuro@qbroker.pl
  tel. +48 533 868 335

  Biuro Płock:
  ul. Synagogalna 4
  09-400 Płock
  e-mail: biuro@qbroker.pl
  tel. +48 533 868 335
 • KRS: 0000597737
  NIP: 7010542114
  REGON: 363552008

  Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej nr KNF: 2240/16